Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 90/2020

Автор: МТСП,
Pаботник по време на ползване на отпуск поради временна неработоспособност подава предизвестие за напускане? Откога започва да тече срокът на предизвестието - от деня на получаване на предизвестието от работодателя, или от деня на завръщане на работника на работа?