- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 9/2021

ВЪПРОС: Имат ли право на неплатен отпуск по чл. 167а КТ работещите родители на дете, което посещава детска градина, за която се заплаща такса? ОТГОВОР: Съгласно чл. 167а, ал. 1 КТ, след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 164б, ал. 1, 2, 3 и 5 всеки от родителите (осиновителите), ако работят […]