Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 89/2021

Автор: МТСП,
Платените отпуски за обучение, ако не бъдат ползвани, следва ли да бъдат обезщетени от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение?