- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 89/2020

Има ли право работодателят да удължава предизвестието по чл. 326 КТ поради ползване на полагаем платен годишен отпуск или болничен отпуск от работника или служителя?