Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 89/2020

Автор: МТСП,
Има ли право работодателят да удължава предизвестието по чл. 326 КТ поради ползване на полагаем платен годишен отпуск или болничен отпуск от работника или служителя?