- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 88/2021

Има ли право работодателят да прави удръжки от обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ при причинена от работника вреда?