Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 88/2021

Автор: МТСП,
Има ли право работодателят да прави удръжки от обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ при причинена от работника вреда?