Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 88/2020

Автор: МТСП,
Има ли право работодателят да принуди работника да ползва платения си годишен отпуск при връчено от негова страна предизвестие за прекратяване на трудовия договор?