- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 86/2021

При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 331 КТ, прилага ли се закрилата при уволнение?