- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 86/2020

Служителка ще ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и работодателят възнамерява да назначи на нейно място заместник по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ.