Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 85/2021

Автор: МТСП
Изпълнителите по договори за управление и контрол имат ли право на платен годишен отпуск и на обезщетение при прекратяване на договорите, ако не са ползвали отпуска?