- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 85/2020

Служител учи във висше училище със съгласието на работодателя си и има право на платен отпуск за обучение по чл. 169, ал. 1 КТ в размер на 25 работни дни.