- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 84/2021

Имат ли право работещите по допълнителен трудов договор на обезщетение за неползван платен годишен отпуск?