Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 84/2020

Автор: МТСП,
Може ли бащата да ползва отпуск по чл. 168 КТ, ако майката е безработна или при други обстоятелства?