- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 83/2020

Кога трябва да бъде подадено уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ при сключване на трудов договор на дата 31.07.2020 г., при положение че постъпването на работа на служителя е на 01.09.2020 г.?