Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 82/2021

Автор: МТСП,
Какъв е срокът за уведомяване на работниците за размера на полагаемите им се отпуски? Има ли изисквания към съдържанието на уведомлението? Какъв е редът за уведомяване?