- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 82/2020

Служителка е назначена на 8-часов работен ден и излиза в отпуск по майчинство. Има ли пречка работодателят да назначи двама служители до завръщане на титуляря – по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ?