Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 82/2020

Автор: МТСП,
Служителка е назначена на 8-часов работен ден и излиза в отпуск по майчинство. Има ли пречка работодателят да назначи двама служители до завръщане на титуляря - по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ?