- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 81/2021

При какви условия и на какви правни основания може да се прекратява трудов договор, сключен до завършване на определена работа?