Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 81/2020

Автор: МТСП,
Как се изчислява обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ на служител, който е в неплатен отпуск от 01.03.2020 г.? Последният отработен месец на служителя е февруари 2020 г. Трудовият договор е прекратен на 10.07.2020 г., а лицето е придобило и упражнило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 23.06.2020 г. Следва ли полученото среднодневно брутно възнаграждение за февруари 2020 г. да се умножи по броя работни дни за февруари за определяне на възнаграждението?