Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 80/2021

Автор: МТСП,
Ако работникът или служителят е работещ пенсионер, при прекратяване на трудовото му правоотношение има ли право на обезщетението за оставане без работа, при положение че получава пенсия за осигурителен стаж и възраст?