Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 8/2021

Автор: МТСП,
ВЪПРОС: За периода на незаконното уволнение начислява ли се допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работника? ОТГОВОР: Разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата регламентира, че за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда […]