- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 8/2020

Може ли да се сключи трудов договор за 8-часов работен ден с лице, което е в неплатен отпуск по основното си трудово правоотношение?