Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 8/2020

Автор: МТСП,
Може ли да се сключи трудов договор за 8-часов работен ден с лице, което е в неплатен отпуск по основното си трудово правоотношение?