- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 79/2021

В кои случаи на прекратяване на трудовия договор се изплаща обезщетението за оставане без работа?