Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 79/2021

Автор: МТСП,
В кои случаи на прекратяване на трудовия договор се изплаща обезщетението за оставане без работа?