Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 79/2020

Автор: МТСП,
Трудоустроен с право на работа преподавател (главен асистент) във висше учебно заведение по основен трудов договор има право на 48 дни платен годишен отпуск.