- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 78/2021

Отправихме предложение за прекратяване на трудовия договор по чл. 331 КТ (6 заплати) на служителка, която има дете на 2 години и 7 месеца, и тя се съгласи. Прилага ли се закрилата при уволнение по чл. 333 КТ в този случай? Необходимо ли е да поискаме разрешение от инспекцията по труда?