Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 78/2020

Автор: МТСП,
Учителка в детска градина, на възраст 59 години, която има над 30 години учителски стаж, от които 17 години в детската градина, почива. Към момента на смъртта си не е упражнила правото си на ранно пенсиониране.