Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 77/2021

Автор: МТСП,
Как се определя брутното трудово възнаграждение за изчисляване на обезщетенията по Кодекса на труда? Необходимо ли е в базовия месец да са отработени всички работни дни? В базата включва ли се възнаграждението, което се изплаща по чл. 177 КТ за платен годишен отпуск?