Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 77/2020

Автор: МТСП,
Служител на безсрочен трудов договор, който е в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, подава предизвестие на основание чл. 326 КТ за прекратяване на трудовия договор. От кога започва да тече срокът на предизвестието?