Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 76/2021

Автор: МТСП
Служител подава заявление за прекратяване на трудов договор поради пенсиониране (ще се възползва от правото за по-ранно пенсиониране). Към момента на подаване на заявлението не е задействана процедура по пенсиониране. Към момента на прекратяване на трудовия договор лицето няма да е придобило качеството „пенсионер“. Служителят ще задейства процедура по пенсиониране след прекратяване на трудовия договор.