Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 76/2020

Автор: МТСП,
При срочен трудов договор за сезонна заетост правилно ли е да се посочи като основание за сключване на договора - чл. 68, ал. 3 КТ, във връзка с ал. 1, т. 1?