Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 75/2021

Автор: МТСП,
Служител има два трудови договора, основен и втори по чл. 110 КТ при същия работодател. По време на действието на втория договор, който е за две години, той е в неплатен отпуск по основния трудов договор. Въпросът е, за тези две години той запазва ли правото си на платен годишен отпуск по основния трудов договор?