Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 75/2020

Автор: МТСП,
На основание чл. 71, ал. 1 КТ е връчена заповед за прекратяване на трудово правоотношение. Служителката си взема болничен 14 дни. Удължава ли се срокът на предизвестието? Болничният свършва преди изтичане на предизвестието.