Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 74/2021

Автор: МТСП,
Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ за оставане без работа лице, което е освободено по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, но в същото време е регистрирано като земеделски производител?