Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 74/2020

Автор: МТСП,
По Наредбата за структурата и организацията на работната заплата нощният труд се заплаща най-малко 0,25 лв. на час. Би ли било в противоречие със закона, ако на служителите, които полагат нощен труд, се заплаща с 25% увеличение на брутното им възнаграждение, което получават на час?