- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 73/2021

При положен труд извън работно време, има ли увеличение на трудовия стаж в години или месеци?