Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 73/2020

Автор: МТСП,
Има ли право на обезщетение за пенсиониране съгласно чл. 222, ал. 3 КТ лице, освободено на 02.05.2019 г., при положение че е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 22.04.2020 г., т. е. след прекратяване на трудовия му договор? Лицето декларира, че след прекратяване на договора не е работило при друг работодател, а е било регистрирано в бюрото по труда. То претендира изплащане на обезщетението от последния работодател.