Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 72/2021

Автор: МТСП,
Може ли да се назначи служител по заместване на титуляр в майчинство и след като се завърне титулярят, да се освободи заместникът и работодателят веднага да го назначи отново по договор за заместване на друг служител, който по това време ще излезе в майчинство?