Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 72/2020

Автор: МТСП,
Как работодателят може да освободи лице, навършило 70 години? Лицето е трудоустроено със заболяване сърдечна недостатъчност и не е упражнило правото си на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст.