- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 71/2021

В началото на август 2021 г. работодателят връчва на работника предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ. Срокът на предизвестието, уговорен в трудовия договор, е 2 месеца. В конкретния случай то изтича на 01.10.2021 г. Ако работникът иска да започне работа при друг работодател, например от 15.09.2021 г., може ли да подаде предизвестие за прекратяване на трудовия договор и какво обезщетение дължи на работодателя – пълно за 2 месеца или само за дните до 01.10.2021 г.?