- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 71/2020

Във връзка със създалата се обстановка в страната покрай COVID-19 фирмата е в изключително затруднено финансово състояние. Дължимите обезщетения за пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ могат ли да бъдат разсрочени във времето и за какъв срок?