- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 70/2021

Служител отправя предизвестие към работодателя за прекратяване на трудов договор и излиза в платен годишен отпуск до края на предизвестието. Може ли да му се връчи заповедта за прекратяване по време на отпуска?