Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 70/2020

Автор: МТСП,
Имам 9 години и 9 месеца трудов стаж във фирмата, в която работя. Подадох документи за пенсиониране през март и още чакам решение, като до момента получавам минимална пенсия. През тези 9 години и 9 месеца съм натрупал 11 месеца извънреден трудов стаж.