- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 7/2021

ВЪПРОС: Наследниците на починал работник или служител имат ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда? ОТГОВОР: Според правната теория в състава на наследството се включват имуществените права на наследодателя като: правото на собственост върху недвижими имоти и движими вещи, облигационните права, придобити от наследодателя преди неговата смърт в резултат […]