Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 7/2021

Автор: МТСП,
ВЪПРОС: Наследниците на починал работник или служител имат ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда? ОТГОВОР: Според правната теория в състава на наследството се включват имуществените права на наследодателя като: правото на собственост върху недвижими имоти и движими вещи, облигационните права, придобити от наследодателя преди неговата смърт в резултат […]