Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 7/2020

Автор: МТСП,
Работник е в неплатен отпуск. Представя на работодателя болнични листове за период от 4 месеца, като временната неработоспособност е настъпила след периода от 30 работни дни, които се зачитат за трудов и осигурителен стаж. НОИ не изплаща обезщетение за периода на болничните. Те служат само за оправдание на отсъствията му от работа. Зачита ли се за трудов стаж периодът на болничните?