Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 69/2021

Автор: МТСП,
Сключен е трудов договор съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ - до завършване на определена работа. Дейността, за която е нает служителят, е приключена, но работодателят възнамерява да го използва за осъществяване на друга дейност, като длъжността му няма да бъде променена. Може ли с допълнително споразумение по чл. 119 КТ да се промени само дейността, за която е наето лицето, или трябва да бъде прекратен договорът по реда на чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ и да се подпише нов трудов договор?