Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 69/2020

Автор: МТСП,
Може ли да се връчи предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на служител, който е работещ пенсионер, но е в болничен от дълго време?